TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY CANCER INSTITUTE & HOSPITAL

West Huan-Hu Rd, Ti Yuan Bei, Hexi District

Tianjin 300060

China

Tel/Fax: 0086-22-23359337

Email: info@tjmuchf.com